Zasady ogólne

Ogólne zasady zaliczenia zajęć w szkole językowej EMPIK. 
Każdy student otrzymuje w połowie oraz na końcu roku Kartę Oceny Słuchacza.
Studenci którzy mają po minimum: 60% z testów oraz 60% obecności 
otrzymują także Dyplom ukończenia kursu upoważniający do przejścia na wyższy poziom.
80% obecności należy mieć aby skorzystać z gwarancji. 

Zasady w poszczególnych grupach :
Ustalane są częściowo przez lektora, a częściowo przez samych uczniów w każdej grupie w formie "kontraktu".
W zakładce Zasady Grup znajdują się  na nowy rok 2011/2012.
Zasady dotyczące konkursów:
można o nich wszystkich przeczytać w zakładce organizacja pracy.

Najważniejsza zasada:
staramy się mówić od początku po hiszpańsku tyle ile potrafimy, nawet jeśli tylko to będzie część zdania. 

Poświęcamy obowiązkowo 4 godziny tygodniowo na hiszpański (przy założeniu że jesteśmy na obu zajęciach zostaje nam tylko 1 godzina, którą na przykład możemy przeznaczyć na zadanie domowe). Jest to minimalna liczba godzin obliczona dzięki badaniom nad działaniem mózgu, potrzebna aby następował trwały postęp w jakiejkolwiek dziedzinie.
Testy:
Piszemy wszystkie zgodnie z terminami które wspólnie ustalimy.
Raz w roku grupa może przełożyć test.
Jeśli ktoś wie, że będzie nieobecny na teście, może go napisać nawet wcześniej (proszę o powiadomienie).
W razie nieobecności na teście, w ciągu tygodnia od powrotu na zajęcia piszemy go na jakichkolwiek innych zajęciach (zasada w naszej szkole- nie piszemy testów zaległych na własnych zajęciach, żeby ich nie tracić).


Testy na języku hiszpańskim:

CA - comprensión auditiva (rozumienie ze słuchu)
CL - comprensión lectora (rozumienie tekstu czytanego)
EE - expresión escrita (pisanie)

Poziom A1.

W ciągu roku napiszemy 10 testów (zawsze co drugi test obejmuje dwa unidades, np. 1y2, 3y4...). 
Testy nieparzyste są przygotowane przez nauczyciela prowadzącego i obejmować będą głównie umiejętności.
Testy z unidades parzystych są przygotowane przez autorów książki. 
W każdym teście będą sprawdzane następujące umiejętności:


test 1
CA
test 1 y 2
CL EE
test 3
CA
test 3 y 4
CL EE
test 5
CA
test 5 y 6
CL EE
test 7
CA
test 7 y 8
CL EE
test 9
CA CL
test 9 y 10
EE


Poziom A2.

W ciągu roku napiszemy 10 testów (zawsze co drugi test obejmuje dwa unidades, np. 1y2, 3y4...). 
Testy nieparzyste są przygotowane przez nauczyciela prowadzącego i obejmować będą głównie umiejętności.
Testy z unidades parzystych są przygotowane przez autorów książki. 
W każdym teście będą sprawdzane następujące umiejętności:


test 1
CA EE
test 1 y 2
EE ACENTOS
test 3
CA CL
test 3 y 4
CL
test 5
CA
test 5 y 6
EE
test 7
CA CL
test 7 y 8
EE
test 9
CA CL
test 9 y 10
EE CL

Poziom B1.

W ciągu roku napiszemy 12 testów (zawsze co drugi test obejmuje dwa unidades, np. 1y2, 3y4...). 
Testy nieparzyste są przygotowane przez nauczyciela prowadzącego i obejmować będą głównie umiejętności.
Testy z unidades parzystych są przygotowane przez autorów książki. 
W każdym teście będą sprawdzane następujące umiejętności:


test 1
 CA CL
test 1 y 2
EE 2x
test 3
CA CL
test 3 y 4
EE
test 5
CA CL
test 5 y 6
EE
test 7

test 7 y 8
test 9
test 9 y 10
No hay comentarios:

Publicar un comentario